Партнери

EAZA - Європейська асоціація зоопарків і акваріумів EAZA - Європейська асоціація зоопарків і акваріумів
Організація, що об'єднує зоопарки та акваріуми спочатку Європи, а пізніше - і інших країн. Налічує 340 членів з 41 країни світу.
Основні завдання асоціації:
-  розвивати співробітництво зоопарків для вдосконалення роботи, спрямованої на збереження видів, за допомогою проведення координованих
міжнародних програм розмноження диких тварин і участі в проектах збереження видів in situ;
-  сприяти розвитку освіти, особливо в сфері природоохоронної освіти;
-  сприяти проведенню наукових досліджень;
-  представляти інтереси своїх членів.

 International Species Information System - Міжнародна Інформаційна Система Видів Тварин (ISIS) International Species Information System - Міжнародна Інформаційна Система Видів Тварин (ISIS)
Species360 є міжнародною некомерційною організацією, яка обслуговує більше 920 зоопарків та акваріумів з 87 країн світу і працює вже більше 40 років.
Програмою користується практично вся Європа, дуже багато зоопарків в Північній Америці, вся Південно-Східна Азія, Індія та Австралія. Останнім часом до програм ISIS підключаються зоопарки Південної Америки і Африки.
ISIS є громадською організацією, що діє незалежно від будь-якого уряду, оскільки основна мета роботи ISIS - це збереження тваринного світу всієї планети.

Tess Lab Tess Lab
Лабораторія Інтернет-Маркетингу TessLab —створення та просування сайтів різної складності. Ми любимо інтернет і нам подобається створювати успішні веб-проекти.

UAZA - Українська асоціація зоопарків і акваріумів UAZA - Українська асоціація зоопарків і акваріумів
Метою створення Асоціації є активізація співпраці між Українськими зоопарками в різних сферах: обмін науковими даними, обмін тваринами, координація програм по збереженню рідкісних видів тварин, контроль по дотриманню екологічного кодексу зоопарків, рішення загальних для всіх зоопарків країни проблем на державному рівні та багато іншого.

EARAZA - Євро-Азіатська Регіональна Асоціація зоопарків і акваріумів EARAZA - Євро-Азіатська Регіональна Асоціація зоопарків і акваріумів
Метою створення Асоціації є координація зусиль для вдосконалення зоопарківської діяльності та розвиток системи міжзоопарківскіх зв'язків у справі збереження та розведення диких тварин: птахів, звірів, риб, плазунів, комах і представників інших таксонів.
Основними завданнями Асоціації є:
- Встановлення тісних міжзоопарківскіх зв'язків;
- Підвищення професійного рівня співробітників установ-членів ЕАРАЗА шляхом організації нарад, конференцій, семінарів з найважливіших проблем зоопарківської справи;
- Розробка і здійснення спільних програм по розведенню тварин рідкісних видів, створення штучних популяцій та реінтродукції в природу;
- Координація роботи з реалізації програм, здійснюваних у рамках Асоціації;
- Сприяння обміну тваринами між членами Асоціації та отриманню ними з природи тварин для здійснення програм по їх розмноженню і вивченню в неволі;
- Сприяння просвітницькій роботі членів Асоціації;
- Представлення інтересів Асоціації в роботі міжнародних організацій;
- Здійснення видавничої діяльності з метою поширення новітніх наукових і практичних досягнень зоопарківської справи, а також популяризація біологічних знань;
- Співпраця з урядовими, громадськими та іншими організаціями з питань, що стосуються діяльності Асоціації.